TRAO ĐỔI VỚI ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

MyAds là tập thể những chuyên gia marketing, những kỹ sư công nghệ thông tin giỏi và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đã phục vụ hàng nghìn khách hàng trong hơn 10 năm qua.

Team member image

Thành Dương

CEO TVCN VIET NAM -Chuyên gia marketing

Team member image

Lê Thủy

Digital Marketing Manager

Team member image

Ms Nhài

Digital Marketing Manager

Team member image

Ms Nhung

Communication & Research Manager

Team member image

Ms Tình

Communication & Research Manager

Team member image

Thùy Linh

Digital Marketing Manager

Team member image

Mr Tùng

Digital Marketing Manager

Team member image

Ms Hải

Lead Search & Content Strategist